Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


HVA KREVES AV DOKUMENTASJON
VED INNGÅELSE AV EKTESKAP ?

Ekteskapsloven - nye endringer fra 1. oktober 2004.
 
Folkeregisteret stå for prøving av vilkår for å inngå ekteskap og partnerskap. Det er også folkeregisteret som skriver ut vigselattest for ekteskap prøvd etter de nye reglene. Domstolen har ikke noe med prøvingen å gjøre, men domstolen kan foreta vigselen.

Er det spørsmål vedrørende skjemaer o.l. må folkeregisteret kontaktes.

Lørdagsvigsler ved Moss tingrett 2013

Moss tingrett tilbyr lørdagsvigsler mellom kl. 12.00 – kl. 15.00 følgende lørdager:

Lørdag 11.05.2013

Lørdag 25.05.2013

Lørdag 08.06.2013

Lørdag 22.06.2013

Lørdag 10.08.2013

Lørdag 24.10.2013

 

Vigsel kan bestilles via e-post mosstingrett@domstol.no

Vi gjør oppmerksom på at gyldig prøvingsattest må foreligge. Prøvingsattesten fra skattemyndighetene kan ikke være eldre enn fire – 4 – måneder.

Vi gjør oppmerksom på at det i forslag til statsbudsjettet for 2013 er foreslått innført et gebyr på kr. 1000,00 for vigsler, dette avgjøres i forbindelse med at statsbudsjettet vedtas i desember 2012.

E-posten må inneholde følgende opplysninger:

Navn på parter

Dato for vielsen

Ønske om å bytte ringer under seremonien

Vitner, har brudeparet selv med vitner

Språk, seremoni på norsk eller engelsk

Spesielle forhold/ønsker til vielsen

 

Moss tingrett vil bekrefte bestilt vigsel pr.post.

Velkommen til Moss tingrett, Prins Christian Augustsplass 5, Moss

 

ORIENTERING TIL DE SOM SKAL INNGÅ EKTESKAP

Tid og sted:

Moss tingrett foretar vigsler mandag til fredag mellom kl. 10.00 og kl. 14.30. Tid for vigsel kan bestilles når papirene for prøving av vilkårene er innlevert og funnet i orden. Papirene kan leveres tidligst 4 måneder før seremonien, og senest 1-2 uker før seremonien. Seremonien finner sted i Moss tingrett, Prins Christian Augustsplass 5, 1530 Moss. Moss tingrett etterkommer ikke forespørsler om å foreta vigsel utenfor tinghuset, hvis dette ikke er begrunnet i alvorlig uførhet, sykdom eller annen tungtveiende velferdsgrunn.

Fremmøte:

Seremonien holdes i et seremonirom. Oppmøte før vigsel skjer 5-10 minutter før seremonien skal finne sted. Venterom med mulighet for å henge av seg yttertøy m.m. finnes nær seremonirommet. De som skal vigsles og deres følge blir vist inn i seremonirommet av en funksjonær.

Selve vigselen foregår ved at dommeren holder en kort tale. Når paret har svart "ja", og dommeren har erklært paret for å være rette ektefolk, avsluttes seremonien og protokollen undertegnes.

Minst to vitner skal være til stede under seremonien. Dersom paret kommer uten vitner må man gi beskjed om dette i god tid før seremonien. Ansatte ved tingretten kan da være vitner. Mange ønsker å bytte ringer etter at dommeren er ferdig med ritualet og før papirene undertegnes. Vennligst gi beskjed om dette på forhånd. Det er adgang til å ha med gjester. Fotografering/videopptak kan skje under seremonien og etter at den er avsluttet.

Moss tingrett henstiller til dem som inngår ekteskap om å be sine gjester ikke å kaste risengryn innendørs, men utenfor bygningen.