Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


NOTARIALFORRETNINGER

Formålet med notarialforretningene er å gi et dokument eller en underskrift en offentlig troverdighet eller offentlig stadfestelse. I mange tilfeller kreves det at underskriften på dokumenter skal være bekreftet på en bestemt måte eller av bestemte personer. En notarialbekreftelse er en offentlig forretning som har en sterkere bevisverdi.

De vanligste dokumenter som trenger underskrifter bekreftet av Notarius Publicus, er:

 • forretningsavtaler med utlandet
 • fullmakter og skjøter vedrørende eiendomskjøp i utlandet
 • patentsøknader
 • invitasjon av utenlandske statsborgere - særlig østblokkland
 • søknad om adopsjon av utenlandske barn og anbefaling fra venner/bekjente
  vedrørende adopsjon
 • dokumenter vedrørende arv fra utlandet
 • årlig bekreftelse på at man er i live for å få utbetalt pensjon fra utlandet

Den som skal ha bekreftet sin underskrift på et dokument, må selv komme til vårt kontor og skrive under. Hvis vedkommende er ukjent for personalet, må han/hun vise legitimasjon.

Som legitimasjon godtas PASS, FØRERKORT, BANKKORT OG POSTVERKETS LEGITIMASJONSKORT. Utlendinger bør vise pass.

For store bedrifter i domssognet, som ofte har behov for bekreftelse av underskrifter, kan det være greit å oppbevare en skriftprøve fra lederen av bedriften. Personlig fremmøte er da ikke nødvendig - bortsett fra første gang hvor han/hun undertegner skriftprøven.

Det betales ikke gebyr på notarialforretninger.

Ved adopsjon:
Følgende dokumenter skal notarialbekreftes hos notarius publicus:

 • Vigselsattest
 • Fødselsattest
 • Helseattest
 • Arbeidsgiverattest
 • Venneanbefalinger
 • Politiattester
 • Godkjenning fra Statens Adopsjonskontor

Hver av dokumentene må bekreftes enkeltvis. Bekreftelsen består i at Notarius publicus skriver på hvert dokument at det har vært forevist i original.

Unntaket er venneanbefalingene hvor rett underskrift bekreftes.

Rett kopi:
Vi bekrefter også rett kopi av dokumenter som skal brukes i utlandet, f.eks. kopi av vitnemål.