Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


HVA KREVES AV DOKUMENTASJON
VED INNGÅELSE AV PARTNERSKAP ?

Ekteskapsloven - nye endringer fra 1. oktober 2004

Folkeregisteret stå for prøving av vilkår for å inngå ekteskap og partnerskap. Det er også folkeregistret som skriver ut vigselsattest for ekteskap prøvd etter de nye reglene. Domstolen har ikke noe med prøvingen å gjøre, men domstolen kan foreta vigselen.

Er det spørsmål vedrørende skjemaer o.l. må folkeregisteret kontaktes.

Lørdagsvigsler ved Moss tingrett 2013

Moss tingrett tilbyr lørdagsvigsler mellom kl. 12.00 – kl. 15.00 følgende lørdager:

Lørdag 11.05.2013

Lørdag 25.05.2013

Lørdag 08.06.2013

Lørdag 22.06.2013

Lørdag 10.08.2013

Lørdag 24.10.2013

 

Vigsel kan bestilles via e-post mosstingrett@domstol.no

Vi gjør oppmerksom på at gyldig prøvingsattest må foreligge. Prøvingsattesten fra skattemyndighetene kan ikke være eldre enn fire – 4 – måneder.

Vi gjør oppmerksom på at det i forslag til statsbudsjettet for 2013 er foreslått innført et gebyr på kr. 1000,00 for vigsler, dette avgjøres i forbindelse med at statsbudsjettet vedtas i desember 2012.

E-posten må inneholde følgende opplysninger:

Navn på parter

Dato for vielsen

Ønske om å bytte ringer under seremonien

Vitner, har brudeparet selv med vitner

Språk, seremoni på norsk eller engelsk

Spesielle forhold/ønsker til vielsen

 

Moss tingrett vil bekrefte bestilt vigsel pr.post.

Velkommen til Moss tingrett, Prins Christian Augustsplass 5, Moss


ORIENTERING TIL DE SOM SKAL REGISTRERE PARTNERSKAP

Tid og sted:

Moss tingrett foretar partnerskapsregistreringer mandag til fredag mellom kl. 10.00 og kl. 14.30. Tid for registrering kan bestilles når papirene for prøving av vilkårene er innlevert og funnet i orden. Papirene kan leveres tidligst 4 måneder før seremonien, og senest 1-2 uker før seremonien. Seremonien finner sted i Moss tingrett, Prins Christian Augustsplass 5, 1530 Moss. Moss tingrett etterkommer ikke forespørsler om å foreta registreringer utenfor tinghuset, hvis dette ikke er begrunnet i alvorlig uførhet, sykdom eller annen tungtveiende velferdsgrunn.

Fremmøte:

Seremonien holdes i et seremonirom. Oppmøte før registrering skjer 5-10 minutter før seremonien skal finne sted. Venterom med mulighet for å henge av seg yttertøy m.m. finnes nær seremonirommet. De som skal registreres og deres følge blir vist inn i seremonirommet av en funksjonær. Selve registreringen foregår ved at dommeren holder en kort tale. Når paret har svart "ja", og dommeren har erklært partnerskapet for lovlig inngått, avsluttes seremonien og protokollen undertegnes. Minst to vitner skal være til stede under seremonien. Dersom paret kommer uten vitner må man gi beskjed om dette i god tid før seremonien. Ansatte ved tingretten kan da være vitner.

Mange ønsker å bytte ringer etter at dommeren er ferdig med ritualet og før papirene undertegnes. Vennligst gi beskjed om dette på forhånd. Det er adgang til å ha med gjester. Fotografering/videopptak kan skje under seremonien og etter at den er avsluttet.

Moss tingrett henstiller til dem som inngår partnerskapsregistrering om å be sine gjester ikke å kaste risengryn innendørs, men utenfor bygningen.