Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01

Sorenskriver:

Kjelland-Mørdre, Kristin

Dommere:

Daler, Kjerstin
Gundersen, Tron
Skedsmo, Knut

Dommerfullmektiger:

Lindvig, Silje
Ottosen, Thomas
Rønningen, Sølve Myrland

Rådgiver:

Antonsen, Bente A

Førstekonsulenter:

Lorentzen, Atle Normann Messelt, Grete Hella
Morønning, Ingrid
Nagel-Røkholt, Mari
Skovly, Lars Wilhelm
Wold, Anne

Konsulenter:

 Brede, Marie Guldager
Khan, Annie, vikar