Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01TINGRETTENS FORSIDE E-POST TIL TINGRETTEN
TINGLYSING

10. februar 2006 overtok Statens kartverk ansvaret for tinglysing i fast eiendom fra Moss tingrett.

Tinglysing for kommunene Hobøl, Moss, Råde, Rygge og Våler foregår nå ved Statens kartverks hovedkontor i Hønefoss

Etterskuddsbetaling ved Statens kartverk

Tinglysing av rettigheter i fast eiendom ved Statens kartverk faktureres i etterkant. Statens kartverk fast­setter gebyrer og avgifter og sender faktura til den som har begjært tinglysingen.

På alle dokumenter som skal tinglyses skal det påføres innsenders organisasjonsnummer eller fødselsnummer i egne rubrikker eller øverst til venstre i de standardiserte skjemaene. I de tilfeller innsenderen er en underenhet av en organisasjon, for eksempel en bankfilial eller en eiendomsmeglerfilial, skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes, i tillegg til navn og adresse. Dette vil sikre at dokumentene raskt returneres til riktig adresse og ikke må omveien om hovedkontoret. Faktura vil også bli sendt til samme adresse. For nærmere informasjon: www.tinglysing.no.

 

Kontaktinformasjon Tinglysingen

Statens kartverk, Kartverksveien 21, Hønefoss

Postadresse: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss

Ekspedisjonstid: 09.00-14.00

Telefon: 32 11 88 00

Telefaks: 32 11 88 01

E-post: tinglysing@statkart.no

Hjemmeside: www.tinglysing.no