07


Postboks 338
Prins Christian Augustsplass 5
1530 Moss
Telefon 69 20 18 00 - Telefax 69 20 18 01


Rettsmøter i perioden:

Alle rettsmøter foregår i Moss tingretts lokaler, Prins Christian Augustsplass nr. 5, 1530 Moss, dersom ikke annet fremgår nedenfor. Det tas forbehold om at starttidspunktet for de enkelte sakene kan endres, samt at rettsmøtene kan gå for lukkede dører.

Moss tingrett

utarbeider ny hjemmeside.

For info om rettsmøter se

domstol.no

 Enedommersaker (ENE)


Saksnr:
Saken gjelder:
Oppstart:
Aktor:
Forsvarer::
Bistandsadv.:
Dommer::


 


 

Meddomsrettsaker (MED)

Saksnr:
Saken gjelder:
Oppstart:
Aktor:
Forsvarer:
Bistandsadv.:
Dommer:
 
 


 

 Sivile saker (TVI)


Saksnr:
Saken gjelder:
Oppstart:
Advokater:
Dommer:
 


.

 Skiftesamlinger i konkurs (KON)


Konkursbo nr.:
Oppstart:
Bostyrer:
Dommer:
 


 

 Gjeldsordning (GJE)


Sak nr.:
Oppstart:
Medhjelper:
Dommer:
 


 

 Diverse


Sak nr.:
Oppstart:
Saken gjelder:
Advokater:
Bostyrer:
Dommer: